Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tôi cần xác minh số điện thoại của mình?