Chuyến đến nội dung chính

Giấy tờ tùy thân của tôi đã hết hạn, tôi nên làm gì?