Chuyến đến nội dung chính

Sự khác biệt giữa tài khoản Demo và tài khoản thật là gì?