Chuyến đến nội dung chính

Mất bao lâu để tài khoản giao dịch của tôi nhận được tiền sau khi ký quỹ?