Chuyến đến nội dung chính

Mất bao lâu để tài khoản của tôi nhận được tiền sau khi rút?