Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể nhận nhiều Bonus Tiền Nạp cùng một lúc không?