Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để rút tiền nếu tôi sử dụng nhiều cổng thanh toán?